რევაზ ხაზარაძე

 

განათლება:

2002 - გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტი
1971 - გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
1952-1957 - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2018-დღემდე - მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილება, თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

2015-2017 - მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილება, თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

2006-2015 - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილება, თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

2001-2006 - მეოთხეული გეოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.
1984-2005 - დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.
1984-2006 - წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.
1993-2001 - პალეოგეოგრაფიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.
1989-1993 - გეომორფოლოგიისა და პალეოგეოგრაფიის განყოფილების ხელმძღვანელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.
1974-1984 - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.
1959-1974 - უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.
1958-1959 - ინჟინერ-გეოლოგი, მე-7 რაიონის ექსპედიცია, სსრკ გეოლოგიისა და წიაღისეულთა დაცვის სამინისტროს მე-4 გეოლოგიური სამმართველო.

 

სამეცნიერო კვლევის ძირითადი მიმართულებები:

1. საქართველოსა და მიმდებარე რეგიონების გეოგრაფიული გარემოს წარმოშობისა და განვითარების კანონზომიერებანი.
2. საქართველოს მეოთხეული ნალექების გენეზისი და სედიმენტაციის პირობები პალეოგეოგრაფიული რეკონსტრუქციით.
3. საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები.


დამატებითი 
ინფორმაცია:

2006 - ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ოქროს მედალი.
2005 - ღირსების ორდენი.
1962 - აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო სიგელი.
1957 - ტაჯიკეთის სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო სიგელი.
1957 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო სიგელი.
1956 - საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო სიგელი.


საკონტაქტო 
ინფორმაცია:

ტელეფონი: +995 599 36 14 39