სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე “საზოგადოებრივი გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები”

 

2014 წლის 12-13 ივნისს . თბილისში ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზესაზოგადოებრივი გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები”. კონფერენცია მიეძღვნა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, პროფესორ ვახტანგ ჯაოშვილის დაბადები 100 წლისთავს და გამოიცა შრომათა კრებული, ახალი სერია №6 (85).

 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი
ალ. ჯავახიშვილის სახ. საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება
საინფორმაციო წერილი
 მიმდინარე წლის 12-13 ივნისს ქ. თბილისში ჩატარდება სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: `საზოგადოებრივი გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები”. Kკონფერენცია ეძღვნება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, პროფესორ ვახტანგ ჯაოშვილის დაბადებიდან 100 წლისთავს.
13 ივნისს 3 საათზე შედგება საიუბილეო სხდომა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში (რუსთაველის 52, V სართ.).K
კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები (სტატიები) გამოიცემა ცალკე კრებულად, სამეცნიერო შრომების სახით.
სტატიის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 25 მაისი
    სტატიის გასაფორმებლად საჭირო მოთხოვნები
სტატია წარმოდგენილ უნდა იყოს A 4 ფორმატის არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 10 გვერდისა (სტატია, რეზიუმეები, ცხრილები, ნახაზები, გამოყენებული ლიტერატურა), Mიცროსოფტ ჭორდ-ში.
არეები: მარცხენა – 3 სმ, დანარჩენი – 2,5.
სტატიის სათაური (შრიფტი –11, მუქი)
ავტორი ან ავტორები (სახელი და გვარი სრულად), შრიფტის ზომა 11, მეორე ხაზზე, ორგანიზაციის დასახელება (შრიფტი-11 დახრილი), თუ ავტორები სხვადასხვა ორგანიზაციიდანაა გამოიყენეთ აღნიშვნა ვარსკვლავი* (საჭირო რაოდენობის შესაბამისად).
სტატიის ძირითადი ტექსტი Aცად Nუსხ, შრიფტი- 11, ინტერვალი -1, აბზაცი -1 სმ.
რუსული და ინგლისური რეზიუმეები _  თიმეს Nეწ ღომან, შრიფტი 11.
სიმბოლოები _ შყმბოლ 11-დან, ფორმულები _ Mყცროსოფტ Eქუატიონ
სტატიაში წარმოდგენილი სურათები სტატიის გარდა, წარმოდგენილი უნდა იქნას დამატებით ცალკე ფაილად ან ფოლდერად ჯპგ გაფართოებით.
რეზიუმე (200 სიტყვამდე) ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
ლიტერატურა ტექსტში დამოწმებული უნდა იყოს მრგვალ ფრჩხილებში (გვარი, წელი); 
ლიტერატურის ჩამონათვალი _ სტატიის ბოლოს; უნდა მიეთითოს ავტორის გვარი, სახელი (ინიციალები), სტატიის სახელწოდება, ქალაქი, გვერდი, წელი. Lლიტერატურა ლაგდება ალფავიტის მიხედვით.
სტატიები მიიღება ქართულ ენაზე.
კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მსურველებმა სტატია უნდა გამოგზავნონ მიმდინარე წლის 25 მაისამდე შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე: ელენე.სალუკვადზე@გმაილ.ცომ  ნანუცა1@ყაჰოო.ცომ@
საკონტაქტო ტელეფონი: 555 71 72 91,  599 71 75 67.
კონფერენციის ჩატარების ზუსტ თარიღს და ადგილს დამატებით გაცნობებთ. 
                                                         
                                                     პატივისცემით საორგანიზაციო კომიტეტისაქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი
ალ. ჯავახიშვილის სახ. საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება
საინფორმაციო წერილი
 მიმდინარე წლის 12-13 ივნისს ქ. თბილისში ჩატარდება სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: `საზოგადოებრივი გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები”. Kკონფერენცია ეძღვნება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, პროფესორ ვახტანგ ჯაოშვილის დაბადებიდან 100 წლისთავს.
13 ივნისს 3 საათზე შედგება საიუბილეო სხდომა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში (რუსთაველის 52, V სართ.).K
კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები (სტატიები) გამოიცემა ცალკე კრებულად, სამეცნიერო შრომების სახით.
სტატიის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 25 მაისი
    სტატიის გასაფორმებლად საჭირო მოთხოვნები
სტატია წარმოდგენილ უნდა იყოს A 4 ფორმატის არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 10 გვერდისა (სტატია, რეზიუმეები, ცხრილები, ნახაზები, გამოყენებული ლიტერატურა), Mიცროსოფტ ჭორდ-ში.
არეები: მარცხენა – 3 სმ, დანარჩენი – 2,5.
სტატიის სათაური (შრიფტი –11, მუქი)
ავტორი ან ავტორები (სახელი და გვარი სრულად), შრიფტის ზომა 11, მეორე ხაზზე, ორგანიზაციის დასახელება (შრიფტი-11 დახრილი), თუ ავტორები სხვადასხვა ორგანიზაციიდანაა გამოიყენეთ აღნიშვნა ვარსკვლავი* (საჭირო რაოდენობის შესაბამისად).
სტატიის ძირითადი ტექსტი Aცად Nუსხ, შრიფტი- 11, ინტერვალი -1, აბზაცი -1 სმ.
რუსული და ინგლისური რეზიუმეები _  თიმეს Nეწ ღომან, შრიფტი 11.
სიმბოლოები _ შყმბოლ 11-დან, ფორმულები _ Mყცროსოფტ Eქუატიონ
სტატიაში წარმოდგენილი სურათები სტატიის გარდა, წარმოდგენილი უნდა იქნას დამატებით ცალკე ფაილად ან ფოლდერად ჯპგ გაფართოებით.
რეზიუმე (200 სიტყვამდე) ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
ლიტერატურა ტექსტში დამოწმებული უნდა იყოს მრგვალ ფრჩხილებში (გვარი, წელი); 
ლიტერატურის ჩამონათვალი _ სტატიის ბოლოს; უნდა მიეთითოს ავტორის გვარი, სახელი (ინიციალები), სტატიის სახელწოდება, ქალაქი, გვერდი, წელი. Lლიტერატურა ლაგდება ალფავიტის მიხედვით.
სტატიები მიიღება ქართულ ენაზე.
კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მსურველებმა სტატია უნდა გამოგზავნონ მიმდინარე წლის 25 მაისამდე შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე: ელენე.სალუკვადზე@გმაილ.ცომ  ნანუცა1@ყაჰოო.ცომ@
საკონტაქტო ტელეფონი: 555 71 72 91,  599 71 75 67.
კონფერენციის ჩატარების ზუსტ თარიღს და ადგილს დამატებით გაცნობებთ. 
                                                         
                                                     პატივისცემით საორგანიზაციო კომიტეტი