კატასტროფების და რისკის შემცირების მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია 2014 წლის 24-28 აგვისტო

 

2014 წლის 24-28 აგვისტოს, დავოსში, შვეიცარია გლობალური რისკების ფორუმი (GRF) გაეროს  ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების განყოფილებასთან მჭიდრო თანამშრომლობით  ატარებს კატასტროფების და რისკის შემცირების მე-5 საერთაშორისო კონფერენციას.

http://idrc.info/partnership/call-for-endorsing-partnerships/promotional-material-links/