საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ”გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები”

 

2013 წლის 7-9 ნოემბერს ქ. თბილისში  ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ”გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები”, მიძღვნილი გეოგრაფიის ინსტიტუტის დაარსების 80 წლისთავისადმი და გამოიცა შრომათა კრებული, ახალი სერია №5 (84).