ვაჟა ნეიძე

 

 

განათლება:

1970  - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა ეკონომიკური გეოგრაფია, მეცნიერებათა დოქტორი.

1955-1960 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა ეკონომიკური გეოგრაფია, გეოგრაფიის მასწავლებელი. თსუ დიპლომი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2010-დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილება, განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი;

2006-2010 - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილება, განყოფილების გამგე.

1991-2006 - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტკური გეოგრაფის განყოფილება, განყოფილების გამგე.

1989-1991 - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, მოსახლეობის გეოგრაფიის ლაბორატორია, ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.

1974-1989 - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, ეკონომიკური გეოგრაფიის განყოფილება, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

1963-1974 - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, ეკონომიკური გეოგრაფიის განყოფილება, უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

1960-1963 - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, ეკონომიკური გეოგრაფიის განყოფილება, უფროსი ლაბორანტი.

 

პუბლიკაციები:

115 პუბლიკაცია, მათ შორის:

2011 - ვ. ნეიძე და სხვები - ჩვენი საქართველო. მე-6 კლასის სახელმძღვანელო. "ლოგოს პრესი", თბილისი.

2010 -  ვ. ნეიძე და სხვები - გეოგრაფია. მე-8 კლასის სახელმძღვანელო (ქართულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე). "ლოგოს პრესი", თბილისი.

2010 - ვ. ნეიძე და სხვები - ჩვენი საქართველო. მე-5 კლასის სახელმძღვანელო. "ლოგოს პრესი", თბილისი.

2010 - ვ. ნეიძე, მ. თუთბერიძე, ნ. პავლიაშვილი – საქართველოს შავი ზღვისპირეთის ტურისტული პოტენციალი (ინგლისურად).მე-2 საერთაშორისო გეოგრაფიული სიმპოზიუმი GEOMED2010-ის მასალები. ქემერი–ანკარა, თურქეთი.

2009 -  ვ. ნეიძე - გეოგრაფია. მე-7 კლასის სახელმძღვანელო (ქართულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე). "ლოგოს პრესი", თბ., გვ. 1-230.

2009 - ვ. ნეიძე - გეორაფია. მე-7 კლასი. მასწავლებლის წიგნი (ქართულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე). "ლოგოს პრესი", თბ., გვ. 1-43.

2009 - ვ. ნეიძე, მ. თუთბერიძე, ნ. პავლიაშვილი - ტურისტული კატასტროფები საქართველოში. საერთაშორისო კონფერენციის: "გეოგრაფიული პრობლემები ბუნებრივ-ეკონომიკური სისტემების ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად" მასალები, აზერბაიჯანის გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები (14), ბაქო, გვ. 307-309 (რუსულ ენაზე).

2008 - ვ. ნეიძე და სხვები - საქართველოს გეოგრაფია. მე-9 კლასის სახელმძღვანელო (ქართულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე). “ლოგოს პრესი”, თბ. გვ. 1-136.

2008 - ვ. ნაიძე, მ. თუთბერიძე და ნ. პავლიაშვილი - ტურისტული მოთხოვნილებების განვითარების ზოგადი ტენდენციები. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. ახალი სერია No 2(81);

2007 - ვ. ნეიძე და სხვები - საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორია/გეოგრაფია. მე-8 კლასის სახელმძღვანელო (ქართულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე). "ლოგოს პრესი", თბ. გვ. 1-464.

2007 - ვ. ნეიძე და სხვები - საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორია/გეოგრაფია. მე-8 კლასი. მასწავლებლის წიგნი (ქართულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე). "ლოგოს პრესი". თბ., გვ. 1-80.

2007 - ვ. ნეიძე, მ. თუთბერიძე და ნ. პავლიაშვილი - საქართველოს მთიანი რეგიონების თანამედროვე ტურიზმის პრობლემები. საერთაშორისო კონფერენციის: "ალპურ-ჰიმალაური სარტყლის მთიანი რეგიონების გეოგრაფიისა და გეოლოგიის გამოყენებითი საკითხები" მასალები. ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ერევანი. გვ.159-161.

2004 - ვ. ნეიძე და სხვები - მსოფლიოს სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფია. სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის. "ლეგა", თბილისი.

2003 - ვ. ნეიძე და სხვები - მონოგრაფია - "საქართველოს გეოგრაფია", ნაწ. 2, "საქართელოს სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფია". “მედიასერვისი”, თბილისი.

2002 - ვ. ნეიძე და სხვები - გეოგრაფია. დამხმარე სახელმძღვანელო უმაღლეს სასწავლებელში შემსვლელთათვის (თანდართული მოკლე განმარტებითი ლექსიკონით). "ლეგა", თბილისი.

2000 - ვ. ნეიძე - გზამკვლევი - "ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონა". "WWF". თბილისი.

1999 - ვ. ნეიძე და სხვები - მონოგრაფია - "სამეგრელო. ბუნება. მოსახლეობა. მეურნეობა (გეოგრაფიული ასპექტები)". "პოლიგრაფ-ინვესტი". თბილისი-ზუგდიდი.

 

სამეცნიერო  პროექტებში მონაწილეობა:

2009-2011 - “ქვემო ქართლისა და ჯავახეთის ბუნებრივ-ტურისტული პოტენციალი: შეფასება და გამოყენების პერსპექტივები“; № GNSF/ST08/5-429. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ძირითადი შემსრულებელი, ეკონომ-გეოგრაფი.

2004-2005 - საქართველოს რეგიონული ცენტრების ფორმირების სოციალურ-გეოგრაფიული გამოკვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ხელმძღვანელი.

2004 - საქართველოს შავიზღვისპირეთის განვითარების გენერალური სქემის შექმნა. საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტრო. თანახელმძღვანელი.

2002-2003 - საქართველოს ადმინისტრაციული რაიონები და ქალაქები (გეოგრაფიული ცნობარი). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ხელმძღვანელი.

2002 - კოლხეთის ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმის შედგენა. "ICZM“ საქართველოს სანაპირო ზოლის ინტეგრირებული მართვის ცენტრი. მონაწილე.

2000-2001 - საქართველოს სასაზღვრო რაიონების განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური პრობლემები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ხელმძღვანელი.

1997-1999 - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფანი (საქართველოს მონაკვეთი). მდგრადი ფუნქციონირების ფაქტორები. მონაწილე.

 

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა:

2010 - მე-2 საერთაშორისო გეოგრაფიული სიმპოზიუმი GEOMED2010. ქემერი–ანტალია, თურქეთი. საქართველოს შავი ზღვისპირეთის ტურისტული პოტენციალი (ინგლისურად).

2009 - საერთაშორისო კონფერენცია: "გეოგრაფიული პრობლემები ბუნებრივ–ეკონომიკური სისტემების ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად". ბაქო, აზერბაიჯანი. ტურისტული კატასტროფები საქართველოში (რუსულად).

2008 - საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: მთიანი რეგიონების გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები. თბილისი, საქართველო. ტურისტული მოთხოვნილებების განვითარების ზოგადი ტენდენციები.

2007 - საერთაშორისო კონფერენცია: "ალპურ-ჰიმალაური სარტყლის მთიანი რეგიონების გეოგრაფიისა და გეოლოგიის გამოყენებითი საკითხები". ერევანი, სომხეთი. საქართველოს მთიანი რეგიონების თანამედროვე ტურიზმის პრობლემები (რუსულად).

2001 - საქართველო-ისრაელის გეოგრაფიული სემინარი. თბილისი, საქართველო. საქართველოს პოლიტიკურ-გეოგრაფიული მიმოხილვა.

2000 - II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. თბილისი, საქართველო. ტურიზმი საქართველოში: მდგომარეობა და პერსპექტივები.

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური - დამწყები

რუსული - თავისუფლად

გერმანული - კარგად

 

პროფესიულ ორგანიზაციებში მონაწილეობა:

2010 - დღემდე - საქართველოს მკვლევარ გეოგრაფთა კავშირი. თანადამფუძნებელი. გამგეობის წევრი.

1998-2003 - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭო. ტურიზმის სექციის თავჯდომარე.

1996-1999 - გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამეცნიერო-საკონსულტაციო კომიტეტის საბჭო საქართველოს პარლამენტში. წევრი.

1991-2011 - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. სამეცნიერო საბჭოს წევრი.

1987 - საბჭოთა კავშირ - პოლონეთის მე-6 გეოურბანიზაციის სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტი. კომიტეტის წევრი.

1980-2011 - საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება. სამეცნიერო საბჭოს წევრი.

1979 - მოსახლეობის გეოგრაფიის მე-4 საკავშირო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი. სწავლული მდივანი.

 

ჯილდოები:

1993 - საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის პრემია კოლექტიური მონოგრაფიისათვის ("თბილისი. ეკონომიკურ-გეოგრაფიული გამოკვლევა". საბჭოთა საქართველო. თბ. 1989).

 

დამატებითი ინფორმაცია:

1989 - საერთაშორისო ოსტატი საჭადრაკო კომპოზიციაში

1980 - ფიდეს არბიტრი საჭადრაკო კომპოზიციაში

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

vazha.neidze@tsu.ge

neidze@gmail.com