დავით ბეროშვილი

 

 

განათლება:

2009-2011 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის საზოგადოებრივი გეოგრაფიის სპეციალობით მაგისტრი.

2005-2009 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის საზოგადოებრივი გეოგრაფიის სპეციალობით ბაკალავრი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2012 წლიდან დღემდე თსუ-ის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილება, მეცნიერი.

2010-2011 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილება, ლაბორანტი.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

dberoshvili@yahoo.com

datoberoshvili@gmail.com