საქართველოს მყინვარები

 


მყინვარი თბილისა -


მყინვარი გერგეთი - მდებარეობს ხორხის ქეზე. ხეობის ტიპის მყინვარია. მისი სიგრძე 7,8 კმ-ია, ხოლო ფართობი 6,85 კმ. კვ. ფირნის აუზიდან მყინვარი მიედინება სამხრეთით, შემდეგ მწვერვალ ორწვერიდან უხვევს აღმოსავლეთით და ქმნის ყინულვარდნილს.


მყინვარი სუათისი - მდებარეობს ხორხის ქეზე. შედგება სამი ნაკადისაგან, მათგან უდიდესია აღმოსავლეთის ნაკადი, რომლის სიგრძე 5,6 კმ-ია,
ხოლო ფართობი 11,12 კმ. კვ.


მყინვარი ბუბა -


მყინვარი სერი -


მყინვარი ჭალაათი -


მყინვარი ზოფხიტო -მდებარეობს რაჭის კავკასიონზე.  მყინვარის სიგრძე 4,2 კმ, ფართობი 2,88 კმ. კვ. მყინვარი იწყება მწვერვალ გეზედან და სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ მიემართება. მყინვარის ენას იდეალური მოხაზულობა აქვს.


მყინვარი კირტიშო -


მყინვარი ჭალაათი -


მყინვარი ყვითლოდი -