გამოიცა ახალი სახელმძღვანელო - კარტოგრაფიის ტერმინოლოგიური ცნობარი

 
საქართველოში პირველად იქნა შედგენილი გეოგრაფიული კარტოგრაფიის ტერმინოლოგიური ცნობარი. მასში შევიდა ყველაზე ხშირად გამოყენებული ტრადიციული და თანამედროვე ტერმინები, რომელთა გარკვეული ნაწილი სათანადოდ, ან სრულიად არ იყო განმარტებული ქართულ ენაზე.

 

ცნობარის მიზანია გეოგრაფიული კარტოგრაფიის ტერმინების განმარტებები მიაწოდოს ყველა დაინტერესებულ პირს, განსაკუთრებით მათ, ვისაც უხდება გეოგრაფიული რუკების შედგენა და კარტოგრაფიულ გამოსახულებებთან ურთიერთობა თანამედროვე ტექნოლოგების გამოყენებით.

 

გამოცემა მიეძღვნა ცნობილი ქართველი კარტოგრაფის, ალექსანდრე ასლანიკაშვილის ხსოვნას.

 

ავტორები: გულიზა ლიპარტელიანი

                  დავით ლიპარტელიანი