საქართველოს გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დადგენა. 2011-2012 წ.წ.

 

პროექტი მიმდინარეობს თსუ-ის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის, საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს  ურთიერთ თანამშრომლობით 2011-2012 წ.წ.

 

პროექტის მიზანია საქართველოს გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დადგენა, აღრიცხვა და ნორმალიზება.

 

მიმდინარე პროექტში ასევე მონაწილეობენ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიის ინსტიტუტი, ეთნოლოგიის ინსტიტუტი და არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.