გიორგი ლაცაბიძე

 

 

განათლება:

2007-2012 წ.წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოგრაფიის  მიმართულება, ბაკალავრი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2011 - დღემდე - თსუ  ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიისა  და კარტოგრაფია გეოინფორმატიკის განყოფილების ლაბორანტი.


ექსპედიციები:

2011 წ. - ხევის კევკასონი.

2011 წ. - სვანეთის კავკასიონი.

2010 წ. - რაჭის კავკასიონი.

 

სამეცნიერო  გრანტები:

2011-2012 წ.წ. მყინვარ ზოფხიტოს მასის ბალანსის მონიტორინგი კლიმატის ცვლილების ფონზე, საქართველოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

latso_gio@mail.ru