ხათუნა წიკლაური

 

 


განათლება:

1984-1989 წ.წ. ივანე ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა ჰიდროლოგია, ხარისხი - ინჟინერ-ჰიდროლოგი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2011 წლიდან - დღემდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, კარტოგრაფიისა და გეო-ინფორმატიკის ლაბორატორია, ლაბორანტი.

2007-2011 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიისა და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის განყოფილება, ინჟინერი.

1995-2007 წ.წ. -  საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრი, გამოყენებითი კლიმატოლოგიის განყოფილება,   თანამდებობა - უფროსი სპეციალისტი.

1991-1994 წ.წ. - ჰიდრომეტეოროლოგიის  სამმართველოს, ჰიდროლოგიის განყოფილება, თანამდებობა - ინჟინერ - ჰიდროლოგი.

 

სამეცნიერო  გრანტები:

2006-2008 წ.წ. - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საქართველოს მთიანი რეგიონების საინვესტიციო პირობების შეფასება, მეტეოროლოგიური მონიტორინგის და კლიმატის  ცვლილების კანონზომიერებათა დადგენა საქართველოს პირობებში, დამხმარე.

2002-2004 წ.წ. - გლობალური ეკოლოგიური ფონდი (GEF), თბილისი-ბაქო-ჯეიჰანის ნავთობსადენის დერეფნის კლიმატური პირობების შესწავლა, დამხმარე.

1998-2000 წ.წ. - გლობალური ეკოლოგიური ფონდი (GEF), კლიმატის პირველი ეროვნული მოხსენებისთვის კლიმატურ მონაცემთა შესწავლა საქართველოს პირობებში, დამხმარე.