ლაშა ასანიძე

 


განათლება:

2017 წ. - გეოგრაფიის დოქტორი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2009-2011 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრი. სპეციალობით, გეომორფოლოგია-გეოეკილოგია და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკა.

2004-2008 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრი. სპეციალობით, გეომორფოლოგია-გეოეკილოგია და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკა.

 

სტაჟირება:

2016 წ. - სამხრეთ ფლორიდის უნივერსიტეტი, გეომეცნიერებების სკოლა.  აშშ.

2015 წ. - დასავლეთ კენტუკის უნივერსიტეტი, გეოგრაფია-გეოლოგიის დეპარტამენტი. აშშ.

2014 წ. - ამერიკის მღვიმისა და კარსტის ეროვნული კვლევითი ინსტიტუტი. აშშ.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2011 - თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილების მეცნიერი.

2009-2011 წწ. - თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილების ლაბორანტი.

 

ექსპედიციები:

2005-2017 წწ. - საქართველოს ყველა რეგიონი (დროებითი ოკუპირებული რეგიონების გარდა).

2016 წ. - ჰომოსასას კარსტული წყაროები. ფლორიდა, აშშ.

2015 წ. - მამონტის მღვიმე. კენტუკი, აშშ.

2014 წ. - საკრამენტოს მთები, სონორას მღვიმოვანი. ტეხასი, აშშ.

2014 წ. - გვადალუპეს მთები, კარლსბადის მღვიმოვანი. ნიუ მექსიკო, აშშ.

2013 წ. - აპულიას რეგიონი, იტალია.

 

სამეცნიერო გრანტები:

2016-2017 - სლოვაკეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო, №SAMRS/2016/SG/04/GE, ჭიათურის დაბინძურებული სასმელი წყლის მონიტორინგი. დამხმარე.

2015-2016 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, YS/19/11-811/15, საქართველოს სპელეოლოგიური რესურსების კვლევა და მათი პრაქტიკაში გამოყენება. ხელმძღვანელი.

2015-2016 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, DO/80/9-280/14, რაჭის კირქვული მასივის სპელეო-გეომორფოლოგიური კვლევა თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით. ხელმძღვანელი.

2014-2017 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, FR/218/9-280/13, საქართველოს ტერიტორიაზე კარსტული ფენომენების ფორმირების (გენეზისის) პირობების დადგენა და გამოვლენილი მღვიმური სისტემების ტურისტული მიზნებისათვის გამოყენების პერსპექტივები. ძირითადი შემსრულებელი.

2014-2016 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, AR/151/9-102/13, საქართველოს გლაციოლოგიური კატალოგი. ძირითადი შემსრულებელი.

2013-2014 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, YS/37/9-150/13, კარსტული პროცესების კვლევა საქართველოში. ხელმძღვანელი.

2012-2013 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, PG/23/9-101/12, შაორის ქვაბულის კარსტის სპელეოლოგიური გამოკვლევები. ხელმძღვანელი.

2009-2012 - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, GNSF/ST08/05-453, მყინვარ ზოფხიტოს მასის ბალანსის მონიტორინგი კლიმატის ცვლილების ფონზე. დამხმარე პერსონალი.

2007-2009 - INTAS-ინგლისი, კავკასიაში მყინვარების დინამიკა, კლიმატის ცვალებადობა და მდინარეული ჩამონადენის მოდელირება. დამხმარე პერსონალი.

 

კონფერენციებში მონაწილეობა:

25.03.2016. Annual Event at University of South Florida (USF), poster presentation during the best of karst. Karst morphological processes and evolution of the limestone massifs of the Caucasus region of Georgia, from depositional, sedimentary and structural investigations in Muradi Cave. University of South Florida (USF). Florida, USA.

24.04.2015. Macey Center, New Mexico Tech. Socorro, NM. New Mexico Geological Society’s Annual Spring Meeting. Rollalong Resistivity Surveys Reveal Karstic Paleotopography Developed on Near Surface Gypsum Bedrock, Lakewood, New Mecxico, USA.

5-9.10.2015. Multidisciplinary Conference on Sinkholes and Engineering and Environmental Impacts of Karst. Hydrological and Characteristics of the Platform Karst-Zemo Imereti Plateau, Georgia. Rochester, Minnesota, USA.

5-9.10.2015. Multidisciplinary Conference on Sinkholes and Engineering and Environmental Impacts of Karst. Rollalong Resistivity Surveys Reveal Karstic Paleotopography Developed on Near Surface Gypsum Bedrock. Rochester, Minnesota, USA.

1-4.11.2015. The Geological Society of America’s Annual Meeting in Baltimore. Official Exhibitor of Department of Geography and Geology of Western Kentucky University (WKU). Baltimore, Maryland, USA.

19-22.10.2014. The Geological Society of America’s Annual Meeting in Vancouver, British Columbia. Geophysical Investigation of Sinkhole Collapses in Southeastern New Mexico. Vancouver, BC, Canada.

21-28.07.2013. 16th International Congress of Speleology. Speleology of Georgia. Brno, Czech Republic.

2-4.05.2013. The 2nd International Symposium on Kaz Mountains (Mt.Ida)  and Edremit-Human Environment Interactions and Ecology of Mountain Ecosystem. Cave Tourism Potential of Georgia. Edremit, Balıkesir, Turkey.

 

სამეცნიერო ნაშრომები:
1. Sedimentological Study of Caves in the Zemo Imereti Plateau, Georgia, Caucasus Region. Open Journal of Geology. 10.4236/ojg.2017.74032, 2017.
2. Geoecological Monitoring of Karst Water in Georgia, Caucasus (Case Study of Racha Limestone Massif). Open Journal of Geology. 10.4236/ojg.2017.76056, 2017.

3. Rollalong Resistivity Surveys Reveal Karstic Paleotopography Developed on Near Surface Gypsum Bedrock. Proceedings of The Fourteenth Multidisciplinary Conference. Rochester, Minnesota, USA. 2015.

4. Hydrological and Hydrogeological Characteristics of the Platform Karst, Zemo Imereti Plateau, Georgi. Proceedings of The Fourteenth Multidisciplinary Conference. Rochester, Minnesota, USA. 2015.

5. Geomorphologic Features of Sataplia-Tskaltubo Limestone Massif. Earth Sciences-Science Publishing Group. 2015.

6. Preliminary outcomes of the Eki mountain Karst-hydrological and speleological study. Proceedings ICEA-2015, International Conference Applied Ecology: Problems, Innovations. Tbilisi-Batumi. 2015.

7. Glaciers Reduction and Climate Change Impact over the Last One Century in the Mulkhura River Basin, Caucasus Mountains, Georgia”. Scientific Research, International Journal of Geosciences. 2015.

8. Glaciers Retreat and Klimate Change Effect During the Last One Century in the Mestiachala River Basin, Caucasus Mountain, Georgia. Earth Sciences-Science Publishing Group. 2015.

9. Geophysical Investigation of Flood Induced Sinkhole Collapses, Lakewood Region, Addy County, New Mexico. National Cave and Karst Research Institute Report of Investigation 6. ISBN: 978-0-9910009-3-7. 2014.

10. Geophysical Investigation of Flood Induced Sinkhole Collapses in Southeastern New Mexico. 2014 GSA Annual Meeting in Vancouver, British Columbia. 2014.

11. Speleology of Georgia.  16th International Congress of Speleology. Brno, Czech Republic. 2013.

12. Cave Tourism Potential in Georgia. The 2nd International Symposiumon Kaz Mountains (Mount Ida) and Edremit-Human-Environment Interactions and Ecology of Mountain Ecosystem.  Edremit, Balıkesir-Turkey. 2013.

 

მონოგრაფიები:

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის მონიტორინგი. ორენოვანი. გამომცემლობა უნივერსალი. გვ. 143. თბილისი. 2017.

 

სტიპენდიები და ჯილდოები:

2015 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედალი.

2012 წ. პრეზიდენტის გრანტიორი.

 

პროფესიული ორგანიზაციების წევრობა:

საქართველოს სპელეო კლუბის თანადამფუძნებელი და წევრი.

ევროპის სპელეოლოგიური ფედერაციის წევრი და ოფიციალური დელეგატი.

 

ენები:

ქართული

ინგლისური

რუსული

 

ოფიციალური ვებგვერდები:

https://www.researchgate.net/profile/Lasha_Asanidze

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

Asanidze.lasha@yahoo.com

Lasha.asanidze@tsu.ge

Mob. + 995 598 51 86 82

Office: +995 32 2 39 17 52