გამოიცა გეოგრაფიის ინსტიტუტის "შრომათა კრებული ახალი სერია #2(81)"

 

 

ნაშრომი  მიეძღვნა პროფესორ ზურაბ ტატაშიძის დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს. აღნიშნულ გამოცემაში მოთავსებულია გეოგრაფიის ინსტიტუტის მეცნიერებისა და გეოგრაფიის სფეროში მოღვაწე სხვა ქართველი და უცხოელი მეცნიერების კომპლექსური კვლევების შედეგები, 

სამეცნიერო ნაშრომების სახით.