გამოიცა ახალი მონოგრაფია - "გლაციოლოგია"

 


 

მონოგრაფია წარმოადგენს, ამ სფეროში, ქართულ ენაზე შექმნილ პირველ სრულყოფილ სამეცნიერო ნაშრომს. მასში განხილულია უკანასკნელი რამოდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ევრაზიის მთებში (ჰიმალაი, ტიბეტი, ტიან-შანი და  სხვ.),  არქტიკასა (სვალბარდი) და კავკასიის მყინვარებზე. განსაკუთრებით დეტალურადაა შესწავლილი  საქართველოს მყინვარები,   მოცემულია მათი ფართობი, რაოდენობა, თოვლისა და ფირნის ხაზის სიმაღლეები.


ავტორები: რამინ გობეჯიშვილი

                  ვლადიმერ კოტლიაკოვი