ნინო ჩიხრაძე

 

 

განათლება:

2013-2014 – მინიოს უნივერსიტეტის მეცნიერებათა ფაკულტეტი, დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა მიმართულება. ქ. ბრაგა, პორტუგალია; დოქტორანტურის გაცვლითი პროგრამის კურსდამთავრებული; სპეციალობა- გეოგრაფია;

2010 – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის გეოგრაფიის დოქტორანტი;

1999-2002 – საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელი; სპეციალობა: მეტეოროლოგია, კლიმატოლოგია და აგრომეტეოროლოგია;

1976-1981 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ), გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა: ეკონომიკური გეოგრაფია. თსუ დიპლომი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2014 – თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგიისა და გეოეკოლოგიის განყოფილება; მეცნიერი;

2012-2014 – თსუ  ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.

2010-2012 – თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის მთავარი სპეციალისტი;

2006-2010 – სსიპ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, ინფორმაციის ჯგუფი, მთავარი სპეციალისტი;

1998-2006 – მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის სხვასდასხვა სამსახურები (კლიმატის ცვლილების განყოფილება/კლიმატის კვლევის ცენტრი/ ჰიდრომეტსამსახურის ეროვნულ მონაცემთა ქსელის მთავარი დეპარტამენტი/ უცხოეთთან ურთიერთობების სამსახური) და სხვადასხვა თანამდებობები (უფროსი სპეციალისტი/ჯგუფის უფროსი/მთ. სპეციალისტი/განყოფილების უფროსი/ ინჟინერი);

1992-1998 – გეოლოგიის, გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის დეპარტამენტის რაჭა-ლეჩხუმის საინჟინრო-გეოლოგიური პარტიის ინჟინერ- კარტოგრაფი;

1981-1992 – საქართველოს სახელმწიფო მიწათმოწყობის საპროექტო ინსტიტუტის მიწათმოწყობის გენერალური სქემების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი/ჯგუფის უფროსი/ეკონომ-გეოგრაფი.

 

ტრენინგები:

2016.10-2017.04 – კორეულის, როგორც უნცხო ენის კურსი, A1 დონე. ენების ცენტრი მილენიუმ გეითი , თბილისი, საქართველო;

2014 – პორტუგალიურის, როგორც უცხო ენის, სემესტრული კურსი, A1 დონე. ენების ცენტრი BabeLiUM; მინიოს უნივერსიტეტი, ქ. ბრაგა, პორტუგალია;

2012.12-2013.07 – სპარსული ენის სასწავლო კურსი, მაღალი დონე. ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს კულტურის განყოფილება, ქ. თბილისი, საქართველო;

2012.04.11-06.21 – სპარსული ენის სასწავლო კურსი, საშუალო დონე. ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს კულტურის განყოფილება, ქ. თბილისი, საქართველო;

2012.01.09-04.09 – სპარსული ენის სასწავლო კურსი, დაწყებითი დონე. ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს კულტურის განყოფილება, ქ. თბილისი, საქართველო;

2010.04.09-07.03 – ესპანურის, როგორც უცხო ენის კურსი, A2 დონე. შპს LINGUAPHILIA. თბილისი, საქართველო;

2010.01.06-04.07 – ესპანურის, როგორც უცხო ენის კურსი, A1 დონე. შპს LINGUAPHILIA. თბილისი, საქართველო;

2006.03-04 – საერთაშორისო კურსი: საერთაშორისო პროექტების შეფასება. ამერიკის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი, სწავლებისა და განვითარების ცენტრი. თბილისი, საქართველო;

2005 – საერთაშორისო კურსი: ადმინისტრაციული მენეჯერი. ლიდერი ქალების მრავალეროვანი კლუბი, ლატვიის საელჩო, თბილისი, საქართველო;

2004 – საერთაშორისო კურსი: ადმინისტრაციული ასისტენტი. ლიდერი ქალების მრავალეროვანი კლუბი, ლატვიის საელჩო, თბილისი, საქართველო;

2001.07.04–17–საერთაშორისო კურსი: საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ურთიერთობების მენეჯმენტი. ევროკომისიის პროგრამის TEMPUS-TACIS–ის პროექტი №CD-JEP-21237-2000, ქ. ვენა, ავსტრია;

2000 – საერთაშორისო კურსი: ამინდის პროგნოზირება შუა განედებისათვის. მეტეოროლოგიის სკოლა, ქ.ტულუზა, საფრანგეთი;

1999 – ინგლისურის, როგორც უცხო ენის კურსი, დონე- Upper-Intermediate, Grade B.  შპს International House, ქ. თბილისი, საქართველო;

1999 – მე-12-ე საერთაშორისო ასპირანტურის კურსი: მოსავალი–ამინდის მოდელირება, ბეტ-დაგანი – თელ-ავივი, ისრაელი;

1997 – ინგლისური ენის სრული კურსი. საგანმანათლებლო ასოციაცია I/R, ქ. თბილისი, საქართველო;

1996 – IBM პერსონალური კომპიუტერული ტრენინგის კურსი. საქართველოს განათლების სამინისტრო, თბილისის კომპიუტერების სასწავლო მეთოდური ცენტრი. ქ. თბილისი, საქართველო.

 

სამეცნიერო  პროექტები:

2016-2017 – სლოვაკეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის  სააგენტოს პროექტი: № SAMRS/2016/SG/04/GE_ჭიათურის დაბინძურებული სასმელი წყლის მონიტორინგი, დამხმარე პერსონალი;

2015-2016 – საქართველოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი: №AR/151/9-102/13_საქართველოს გლაციოლოგიური კატალოგი; დამხმარე პერსონალი;

2015-2016 – ამერიკის შეერთებული შტატების მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროექტი: № PGA-2000001895, კავკასიაში პოტენციური სეისმური კერების გამოვლენა მონაცემთა ვირტუალურ რეალობაში ანალიზის გამოყენებით და საქართველოში გეომეცნიერებებში კიბერ-ტექნოლოგიების დანერგვა; მოწვეული თანამშრომელი;

2014-2016 – საქართველოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი:  კახეთის წყლის რესურსების აუზის მართვის სისტემის საფუძვლის შექმნა; № AR/121/9-180/13; ძირითადი შემსრულებელი;

2009-2012.02.29 – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის № GNSF/ST08/5- 429 პროექტი: ქვემო ქართლისა და ჯავახეთის ბუნებრივ-ტურისტული პოტენციალი: შეფასება და გამოყენების პერსპექტივები; ძირითადი შემსრულებელი;

2009-2012.02.29 – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის №GNSF/ST08/5-438 პროექტი: კახეთის მხარის თანამედროვე გეოეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გაჯანსაღების გზები; ძირითადი შემსრულებელი;

2008 – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის № 562/07 პროექტი: ამინდის რეგიონული მოკლევადიანი საპროგნოზო რიცხვითი მოდელის დამუშავება და დანერგვა საქართველოში; დამხმარე პერსონალი;  

2007-2008 – მდგრადი განვითარების პროექტების განმახორციელებელი სააგენტოსა (SDPIA) და მსოფლიო ბანკის (WB) № SDPIA/PADC/CQ-04 პროექტი: თუშეთის დაცული ტერიტორიების საინტერპრეტაციო ექსპოზიციისა და ტერიტორიაზე საორიენტაციო ნიშნების სრულფასოვანი პროექტის მომზადება; ძირითადი შემსრულებელი;

2004. 09. 01 – 2005. 12. 31 – ევროკომისიის TEMPUS-TACIS - ის პროგრამის  № CD_JEP-24004- 2003 პროექტი: სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების სამაგისტრო კურსი, ადმინისტრაციულ საქმეთა კონსულტანტი (საქართველოს მხრიდან);

2003.09.01–2005.08.31 – ევროკომისიის TEMPUS-TACIS - ის პროგრამის  № MP_JEP-23193-2002 პროექტი: გარემოსდაცვითი სწავლების გავრცელება სამხრეთ კავკასიაში, საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი და პროექტის ოფიცერი ადმინისტრაციულ დარგში (საქართველოს მხრიდან);

2003.09.01–2005.08.31 – ევროკომისიის TEMPUS-TACIS - ის პროგრამის  № CD_JEP-23211- 2002 პროექტი: სასწავლო პროგრამების განახლება კვების ტექნოლოგიაში საქართველოში, საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი და პროექტის ადმინისტრატორული ასისტენტი (საქართველოს მხრიდან);

2001.03.15– 2003.03.15 – ევროკომისიის TEMPUS-TACIS - ის პროგრამის  № CD_JEP-21237- 2002 პროექტი: გარემოსდაცვითი ეკონომიკის სწავლების რეორიენტაცია საქართველოში, საერთაშორისო ურთიერთობების წარმმართველი და პროექტის ოფიცერი (საქართელოს მხრიდან);

1999 – გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და გლობალური ეკოლოგიური ფონდის (GEF) № GEO/96/G31/A/1G/99 პროექტი:  საქართველოს გაეროს პირველი ეროვნული შეტყობინება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციაზე; მთარგმნელი.

 

კონფერენციებში მონაწილეობა:

2015 – საერთაშორისო კონფერენცია – გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები, მიძღვნილი აკადემიკოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის დაბადების 140 წლისთავისადმი; თბილისი, საქართველო

2015 – NCKRI SYMPOSIUM 5, the 14th Multidisciplinary Conference on Sinkholes and the Engineering and Environmental Impacts of Karst;  Rochester, Minnesota, USA;

2015 – ICAE-2015, International Conference on Applied Ecology: Problems, Innovations; Tbilisi-Batumi, Georgia;

2014 – თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის კონფერენცია –საზოგადოებრივი გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები, მიძღვნილი საქართველოს მეცნ. აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის ვ. ჯაოშვილის 100 წლისთავისადმი; თბილისი, საქართველო;

2014 – AASSA რეგიონული ვორქშოფი - აზიის ქვეყნების წყლის რესურსების მდგრადი მართვა და მთის ტბების კონსერვაცია; ერევანი, სომხეთი;

2013 – I საერთაშორისო კონფერენცია –კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები – დაცვა და რაციონალური გამოყენება; თბილისი–ფოთი, საქართველო;

2013 – საერთაშორისო კონფერენცია – გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები, მიძღვნილი გეოგრაფიის ინსტიტუტის დაარსების 80 წლისთავისადმი; თბილისი, საქართველო;

2012. 11.16 –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ ლევან მარუაშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი:

2011.09.15-17–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: გარემო და გლობალური დათბობა, მიძღვნილი აკადემიკოს თეოფანე დავითაიას დაბადების 100 წლისთავისადმი;

2011.09.14-15–საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია;

2011.08.23-26– საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია – ხეხილოვანი კულტურებისა და მათი ველური სახეობების ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია და მდგრადი გამოყენება. ტაშკენტი, უზბეკეთი;

2010 – მე-2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი – ხმელთაშუა ზღვის გარემო – GEOMED 2010, ქემერი-ანტალია, თურქეთი;

2009 –საერთაშორისო კონფერენცია: ბუნებრივ-ეკონომიკური სისტემების ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გეოგრაფიული პრობლემები; ბაქო, აზერბაიჯანი;

2008.12 – გამსვლელი სამეცნიერო კონფერენცია ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო ბაზაზე, სოფ. ზემო ხოდაშენში, საქართველო;

2008.10–ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფერენცია: მთიანი რეგიონების გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები, მიძღვნილი მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, პროფ. ზურაბ ტატაშიძის დაბადების 80 წლისთავისადმი. თბილისი, საქართველო;

2007.02.24–03.04–TEMPUS–ის ექსპერტთა შეხვედრა ტრენინგისა და ერთობლივი ევროპული პროექტების (JEP) შეფასებისათვის. ქ. ტურინი, იტალია;

2005–მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის ტექნიკური კონფერენცია –კლიმატი, როგორც რესურსი; ბეიჯინგი, ჩინეთი.

 

პუბლიკაციები:

პუბლიკაციების რაოდენობა სულ:  56, მათ შორის: 32 სტატია, 1 ბიბლიოგრაფია, 2  სახელმძღვანელო  სტუდენტებისათვის, 1 სასწავლო პროგრამა  სტუდენტებისათვის, 1 საინფორმაციო სასწავლო ბროშურა  სტუდენტებისათვის, 1 ლექსიკონი, 1 მონოგრაფია, ხოლო დანარჩენი (17)–სარედაქტორო და მთარგმნელობითი პუბლიკაციები (სასწავლო და სამეცნიერო შინაარსის წიგნები, კონფერენციის მასალები, შრომათა კრებულები, სხვ.).

 

ჯილდოები, სტიპენდიები:

2013, 2 ნოემბ.– 2014, 1 ოქტ.– ევროკომისიის ERASMUS MUNDUS-ის პროგრამის მე–2 აქციის ELECTRA-ს პროექტის დოქტორანტთა გაცვლითი პროგრამის სტიპენდია.

 

დამატებითი ინფორმაცია:

2017 - დღემდე –  ვიცე-დელეგატი ევროპის სპელეოლოგიურ ფედერაციაში.

2017 - დღემდე – საქართველოს სპელეოლოგთა კლუბის წევრი; 

2017 – ჟურნალ Earth Sciences-ის სპეციალური ნომრის New Challenge for Geography: Landscape Dimensions of Sustainable Development - ის მოწვეული რედაქტორი. საერთაშორისო გამომცემლობა SciencePG, http://www.sciencepublishinggroup.com/ specialissue/specialissueinfo?specialissueid=161014&journalid=161;

2016 –  წიგნის  Glaciers Catalog of Georgia/საქართველოს მყინვარების კატალოგი-ს მთარგმნელი და ლიტერატურული რედაქტორი. გამომცემლობა: სამშობლო, ISBN: 978-9941-0-8532-1;

2016 – წიგნის  Modern and old glaciers of Georgia - ს მთარგმნელი და ლიტერატურული რედაქტორი. გამომცემლობა: სამშობლო, ISBN: 978-9941-0-8531-4;

2015 – ჟურნალ Earth Sciences-ის სპეციალური ნომრის Modern Problems of Geography and Anthropology-ის მოწვეული რედაქტორი. საერთაშორისო გამომცემლობა SciencePG,

http://www.sciencepublishinggroup.com/specialissue/161010;

2015 – საერთაშორისო კონფერენციის – გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემების– მასალების კრებულის რედკოლეგიის წევრი; ინგლისური ტექსტების რედაქტორი. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი;

2014 – შრომათა კრებულის ახალი სერიის N 6 (85) ინგლისური ტექსტების რედაქტორი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი;

2013 – შრომათა კრებულის ახალი სერიის N 5 (84) სარედაქციო კოლეგიის წევრი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი;

2012 – შრომათა კრებულის ახალი სერიის N 4 (83) სარედაქციო კოლეგიის წევრი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

2011– დღემდე – საქართველოს მკვლევარ გეოგრაფთა კავშირის პროექტების მართვის სამსახურის უფროსი;

2009–დღემდე – საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების ასოცირებული წევრი;

2008–2009 –  საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების წევრი;

2001–2007 – საქართველოს აგროეკოლოგიური საზოგადოების საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი.

 

ენები: 

ქართული (მშობლიური)

ინგლისური

რუსული

ესპანური

პორტუგალიური

სპარსული

კორეული

 

ოფიციალური ვებგვერდები:

http://geography.tsu.ge/index.php?id=276&lang=eng

https://www.researchgate.net/profile/Nino_Chikhradze/contributions

https://tsu-ge.academia.edu/NinoChikhradze

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=5J8SZ8QAAAAJ

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

nchikhradze@yahoo.com
nino.chikhradze.1@iliaunil.edu.ge