ნინო ლომიძე

 

                                         


განათლება:

2010 წლიდან  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოგრაფიის მიმართულების დოქტორანტი.

2003-2006 წ.წ. - ასპირანტი.  ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი.

2001-2003 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის მეტეოროლოგია-კლიმატოლოგია-ატმოსფეროს ეკოლოგიის სპეციალობით.  მაგისტრი.

1997-2001 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის მეტეოროლოგია-კლიმატოლოგია-ატმოსფეროს ეკოლოგიის სპეციალობით  ბაკალავრი.


სამუშაო გამოცდილება:

2006 წლიდან დღემდე თსუ-ს ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება, მეცნიერი.

2001-2008 წ.წ. - გეოგრაფიის პედაგოგი.

2005-2006 წ.წ. - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგა-გეოეკოლოგიის განყოფილება, უმცროსი მეცნიერი.

2004-2005 წ.წ. - გის-ოპერატორი, გეოგრაფი შპს. ,,გეოსკოპი”.

 

სამეცნიერო  გრანტები:

2013-2014 წ.წ. - საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში თოვლის საფარის დინამიკა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ხელმძღვანელი.
2010-2013 წ.წ. - VolkswagenStiftung-ის გრანტი ,,საქართველოს მთიან რეგიონებში გარემოსა და სოციალურ პროცესებს შორის მრავალმხრივი ურთიერთკავშირის ანალიზი. დარგობრივი კვლევა მდგრადი მიწათსარგებლობის, მიწის განვითარებისა და ცხოვრების დონის უზრუნველყოფისათვის”. მონაწილე

2009-2011 წ.წ. - მყინვარ ზოფხიტოს მასის ბალანსის მონიტორინგი კლიმატის ცვლილების ფონზე. საქართველოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ძირითადი შემსრულებელი (კლიმატოლოგ-გლაციოლოგი).

2008 - 2009 წ.წ. - (WWF, KFW, BMZ)  “ჯავახეთის ტრანსსასაზღვრო ეროვნული პარკის და მისი დამხმარე/ბუფერული ზონის ლანდშაფტური დაგეგმარება” - (გის-სპეციალისტი) 2007-2009  INTAS-ის გრანტი ,,კავკასიაში კლიმატის ცვლილების, მყინვარების დინამიკის და ჩამონადენის მოდელირება” მკვლევარი.

2007-2008 წ.წ. - საერთაშორისო პროექტის „ლანდშაფტური დაგეგმარების მეთოდოლოგიის დამუშავება აჭარის საპილოტე რეგიონში“. გის სპეციალისტი.

2006 წ. - მსოფლიო ბანკის (Word Bank, GEF) სატყეო სექტორის განვითარების ცენტრი ,,საქართველოს ცალკეული რაიონების (მარნეული, დმანისი, ბოლნისი, თეთრიწყარო, ასპინძა, ადიგენი, ახალციხე) ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური კვლევა კეთმოწყობის ზონირებისა და დაგეგმარებისათვის”. გის-სპეციალისტი.

2006 წ. -  მსოფლიო ბანკის (Word Bank, GEF) სატყეო სექტორის განვითარების ცენტრი ,,საქართველოს ცალკეული რაიონების (ლაგოდეხი, ყვარელი, ახმეტა, საგარეჯო, გურჯაანი, თელავი, თიანეთი, დუშეთი, სტეფანწმინდა) ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური კვლევა კეთმოწყობის ზონირებისა და დაგეგმარებისათვის”. გის-სპეციალისტი.

 

კონფერენციებში მონაწილეობა:

28-30. 09. 2011. საერთაშორისო კონფერენცია - გარემო და ადამიანი. ,,საქართველოს მყინვარების დინამიკა”. ქალაქი ქობულეთი.

15. 09. 2011. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გარემო და გლობალური დათბობა. თემა ,,კავკასიონის მაღალმთიანი რეგიონის (სტეფანწმინდის რაიონი) რელიეფი და გეოდინამიკური პროცესები”. თსუ.

2009 წ.  “კლიმატის ცვლილების გავლენა მყინვარებზე და წყლის ჩამონადენზე მსოფლიოს მთიან რეგიონებში”  20-23 იანვარი დიდი ბრიტანეთი ქ. რედინგი თემა ,,საქართველოში, კავკასიაში  მყინვარების რეაქციის შეფასება კლიმატის ცვლილების მიმართ: მისი რყევის ანალიზი ახლო წარსულში და სამომავლო პროგნოზი”

25-28. 04. 2007. ალპურ-ჰიმალაური სარტყლის მთიანი რაიონების გეოგრაფიისა და გეოლოგიის   პრობლემატური საკითხები, სომხეთი, ქ. ერევანი თემა: საქართველოს მყინვარების დინამიკა XX-XXI საუკუნეებში

 

სამეცნიერო ნაშრომები:

1. Late pleistocene (Wurmian) Glaciations of the Caucasus. 2011, Quaternary glaciations-extend and chronology. Developments in Quaternary Science, Amsterdam, the Nitherlend.

2. გლაციოლოგიური გამოკვლევები მყინვარ ზოფხიტოზე. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული №3 (82), თბილისი. გამომცემლობა „თსუ“, 2011, გვ. 172-179.

3. კავკასიონის მაღალმთიანი რეგიონის (სტეფანწმინდის რაიონი) რელიეფი და გეოდინამიკური პროცესები. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული №3 (82), თბილისი. გამომცემლობა „თსუ“, 2011, გვ. 159-163.

4. მყინვართა დინამიკა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული ახალი სერია #1(81), გამომცემლობა ,,უნივერსალი", 2008, გვ. 129-138.

5. საქართველოს თერმული ველის ცვლილება კლიმატის გლობალური დათბობის ფონზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი შრომები, ტომი №15, 2008, გვ. 66-75.

6. Evolution of the glaciation in the mountains of Eurasia. ალპურ-ჰიმალაური სარტყლის მთიანი რაიონების გეოგრაფიისა და გეოლოგიის   პრობლემატური საკითხები, კონფერენციის მასალები, ერევანი, 2007, გვ. 69-74.

7. Determination of the boundaries of the Nival-Glacial Zones on the Earth Surface. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences Vol. 173№3, May-June, 2006 y. p. 519-522.

 

მონოგრაფია:

მყინვარების მონიტორინგი კლიმატის ცვლილების ფონზე. 2012 წ. 176 გვ. გამომცემლობა „უნივერსალი“.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

nino.lomidze@tsu.ge

ninako.lomidze@gmail.com