გივი გაგუა

 

 

 

 

 

 

 

  განათლება:

1979 წ. - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის წოდება.  

1971 წ. - გეოგრაფიის დოქტორი. სადისერტაციო თემა: ,,სოფლის მეურნეობის ახალი პროდუქტების უწყვეტი წარმოების  აგროკლიმატური რესურსები საქართველოში“.

1966-1969 წ.წ. - ასპირანტურა. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. სამეცნიერო ხელმძღვანელი - აკად. თ.დავითაია

1960-1966 წ.წ. - თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი, წარჩინებით. ინჟინერ-მეტეოროლოგის კვალიფიკაცია.

1957-1960 წ.წ.  - ვანის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკუმი, წარჩინებით. უმცროსი მეხილე-მებოსტნე აგრონომის კვალიფიკაცია.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2012 წლიდან მთავარი სპეციალისტი, ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება.

2006-2012 წ.წ. - სიონის სასწავლო-სამეცნიერო სტაციონარის უფროსი.

2004-2006 წ.წ. - კლიმატოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.

1989-2004 წ.წ. - კლიმატოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი.

1976-1989 წ.წ. - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება.

1971-1976 წ.წ. - უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილებაში.

1966-1969 წ.წ. - ასპირანტურა. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტში.

1962-1966 წ.წ. - ლაბორანტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწოფო უნივერსიტეტი, ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის კათედრა.

 

სამეცნიერო მუშაობა უცხოეთში:

1973-1975 წ.წ. - კუბის რესპუბლიკა. ,,ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების  გენერალური სქემა“. მთავარი ინჟინერი.

 

სამეცნიერო გრანტები:

2004-2005 წ.წ. - ,,საქართველოს მთიანი ზონების კლიმატურ-ლანდშაფტური ანალიზი და მათი ეკოლოგიური შეფასება“. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. საქართველოს მეცნ. აკადემიის გრანტი №5-20-04.

2002-2003 წ.წ. - ,,არიდიზაციის პროცესი საქართველოში“. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. საქართველოს მეცნ. აკადემიის გრანტი

№5-17-02.

2000-2001 წ.წ. - ,,აღმოსავლეთ საქართველოში გვალვიანობის პრობლემის გეოგრაფიული ასპექტები“. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. საქართველოს მეცნ. აკადემიის გრანტი №5-12.

 

დანერგილი სამუშაოები:

1990 წ. - (თანაავტორი). ,,კლიმატური მაჩვენებლები საქართველოს ადმინისტრაციული რაიონების მიხედვით“. რუკა (1: 600 000). ,,საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი კომისიის“ ცნობა (01.11-942/94).

2003 წ. - ალავერდის ეპარქიის მიწებზე ზეთისხილისა და ხეხილოვანი კულტურების გაშენება. საპატრიარქო-ალავერდელი მიტროპოლიტის ბარათი (26.12).

 

სამეცნიერო ნაშრომები:

2 მონოგრაფია (1 თანაავტორობით), 110 სტატია (ქართულად, რუსულად, ესპანურად, ინგლისურად)

და 28 კლიმატური და აგროკლიამტური რუკა.


საკონტაქტო ინფორმაცია:

givi_gagua@yahoo.com