ემილ წერეთელი

 

 

განათლება:

გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2011 წლიდან დღემდე  საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური საშიშროებების მართვის დეპარტამენტის უფროსი.

1992 წლიდან დღემდე ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილება, მთავარი მეცნიერი.

2008-2011 წ.წ. - საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების  სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური საშიშროების და გეოლოგიური გარემოს მართვის დეპარტამენტის უფროსი.

2006-2008 წ.წ. - საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების  სამინისტროს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის ბუნების სტიქიური პროცესების, საინჟინრო-გეოლოგიური და გეოეკოლოგიური კვლევების სამმართველოს უფროსი.

1998-2005 წ.წ. - საქართველოს გეოლოგიური დეპარტამენტის ბუნების სტიქიური პროცესებისა და საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ცენტრის გენერალური დირექტორი.

1992-1997 წ.წ. - საქართველოს გეოლოგიის დეპარტამენტის სამეცნიერო-საწარმოო სამმართველოს “საქინჟგეოდაცვის” უფროსი.

1978-1991 წ.წ. - საქართველოს მინისტრთა საბჭოსთან არსებული გეოლოგიური სამმართველოს ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური ექსპედიციის უფროსის მოადგილე.

1972-1978 წ.წ. - საქართველოს მინისტრთა საბჭოსთან არსებული გეოლოგიური სამმართველოს ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური განყოფილების უფროსი.

1969-1971 წ.წ. - საქართველოს მინისტრთა საბჭოსთან არსებული კომპლექსური ჰოდროგეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური სადგურის მთავარი გეოლოგი.

1964-1968 წ.წ. - საქართველოს მინისტრთა საბჭოსთან არსებული გეოლოგიური სამმართველოს საინჟინრო-გეოლოგიური პარტიის უფროსი.

1960-1963 წ.წ. - თბილისის სახ. უნივრსიტეტის ასპირანტი.

1958-1960 წ.წ. - სსრკ გეოლოგიის სამინისტროს მე-4 სამმართველოს მე-6 რაიონის ექსპედიციის გეოლოგიური რაზმის უფროსი.

1956-1958 წ.წ. - სსრკ გეოლოგიის სამინისტროს მე-4 სამმართველოს მე-7 რაიონის ექსპედიციის ინჟინერ-გეოლოგი.

1955 წ. - სსრკ გეოლოგიის სამინისტროს მე-4 სამმართველოს მე-7 რაიონის ექსპედიციის გეოლოგი.

 

შრომითი საქმიანობა:  

1964-2005 წ.წ. - 1:500000, 1:200000, 1:50000, 1:25000 და 1:10000 მასშტაბის საინჟინრო-გეოლოგიური და გეოდინამიკური აგეგმითი სამუშაოები საქართველოს ტერიტორიებზე. შედგენილია შესაბამისი მასშტაბის და შინაარსის სპეციალური რუკები და 50-მდე გეოლოგიური ანგარიში.

1994-1997 წ.წ. - საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევევები თურქეთის ტერიტორიაზე საქართველო-თურქეთის ერთობლივი სამეცნიერო პროგრამით.

1956-1969 წ.წ. - საინჟინრო-გეოლოგიური აგეგმები 1:500000 მასშტაბში პამირო-ტიანშანის მთათა სისტემაში და შუა აზიის სხვა ტერიტორიებზე.

1960 წ. - საინჟინრო-გეოლოგიური აგეგმა 1:50000 მასშტაბში აზერბაიჯანსა და ჩრდ. კავკასიაში.

1955 წ. - საინჟინრო-გეოლოგიური  აგეგმვები 1:500000 მასშტაბში სამხრეთ რუსეთის ტერიტორიაზე (კრასნოდარისა და სტავროპოლის მხარე).

 

პედაგოგიური:

კითხულობს ლექციების კურს 1966 წლიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საინჟინრო-გეოლოგიაში, მეოთხეული პერიოდის გეოლოგიაში, ბუნების კატასტროფული მოვლენებისა და  გეოეკოლოგიის საფუძვლებში.

 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტები:

2006 - ბუნების კატასტროფული მოვლენები და მთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარების პრობლემა; სისტემური ანალიზი, საშიშროების რისკის პროგნოზი, საარსებო სივრცის შენარჩუნება (მცხეთა-მთიანეთის მაგალითზე), თბილისი; 100გვ.

2006 - სტიქიურ დამანგრეველი პროცესები აჭარაში და უსაფრთხოების ღონისძიებების შემუშავება, თბილისი; 79 გვ.

2003 - მეწყრული მოვლენები საქართველოში და ურბანიზებული ტერიტორიების მდგრადი განვითარების სტრატეგიის შემუშავება, თბილისი; 58 გვ.

მესხეთ-ჯავახეთის  საავტომობილო გზების სარეალიბიტაციო ტრასების საზღვრებში შეფასებული ფიზიკური გარემოს მდგომარეობა და გეოლოგიური საშიშროება.

 

ბოლო პერიოდში სტიქიურ პროცესებთან დაკავშირებული სამუშაოები:

2006 - ინფორმაციული ბიულეტენი-საქართველოში 2005 წლის გეოლოგიური სტიქიის შედეგები და მათი განვითარების პროგნოზი 2006 წელს, თბილისი, 145 გვ.

2006 - დუშეთის რაიონის სოფ. ნანიანის ტერიტორიაზე გამავალი 1200მმ. დიამეტრის ტრანსკავკასიის გაზსადენის მეწყრული პროცესებით დაზიანებული რისკის საშიშროების დადგენა და ალტერნატიული ვარიანტის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შეფასების გეოლოგიური ანგარიში, თბილისი.

2005 - შემაჯამებელი გეოლოგიური ანგარიში-საქართველოში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების მდგომარეობა, 2004 წის გააქტიურების შედეგები და საშიშროების რისკი 2005 წლისათვის, თბილი, 355გვ.

2004 - საქართველოს საავტომობილო გზების დაკვეთით 1977-1985 წლებში  მთავარ საავტომობილო გზების 3000კმ-ზე ჩატარებული კვლევები სტიქიური გეოლოგიური პროცესების საშიშროების შეფასების მიზნით. შედგენილია საინჟინრო-გეოდინამიკური რუკები 1:25000 მასშტაბში. მდ. ყუროს აუზის საინჟინრო-გეოდინამიკური მდგომარეობის შეფასება ტრანსკავკასიის მაგისტრალური გაზსადენების (700 და 1200 მმ. დიამეტრი) ღვარცოფული მოვლენების საშიშროებისაგან დაცვის მიზნით, თბილისი.

2003 - ბაქო-თბილისი ჯეიხანის ნავთობსადენის არიალში მოქცეული ბორჯომის რაიონის სოფელ დგვარის და მიმდებარე ტერიტორიაზე განვითარებული მეწყრული პროცესების საინჟინრი-გეოდინამიკური პირობების შეფასება, თბილისი.

2000 - ინფორმაციული ბიულეტენი-საშიში გეოლოგიური პროცესების შესწავლისა დაპროგნოზირების შესახებ, თბილის, 410გვ.

 

სამეცნიერო ნაშრომები:

1962-2008 წლებში გამოქვეყნებულია 300-მდე სამეცნიერო სტატია, ცალკეული პუბლიკაცია და მონოგრაფია რუსეთში, უზბეკეთში, თურქეთში, ჩინეთში, შვედეთში, ინგლისში, იტალიაში, აშშ და კანადაში და მათ შორის UNESCO-ს და UNEP-ის ხაზით.

 

ჯილდოები:

2011 წელს მიენიჭა ღირსების ორდენი.

 

პროფესიულ ორგანიზაციებში მონაწილეობა:

საქართველოს გეოგრაფიული, გეოლოგიური და სამთო საზოგადოების წევრი; სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საინჟინრო-გეოლოგიის პრობლემური საბჭოს მეწყრული, ღვარცოფული და ფერდობული პროცესების კომისიების წევრი;

საერთაშორისო საინჟინრო-გეოლოგიის ასოციაციის წევრი; საქართველოს მეცნ. აკადემიის მეოთხეული პერიოდის შემსწავლელი და მთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარების კომისიების წევრი; რუსეთის მეცნ. აკადემიის გეოდინამიკის შემსწავლელი კომისიის ასოცირებული წევრი; რუსეთის ღვარცოფული პროცესების შემსწავლელი საბჭოს ასოცირებული წევრი; საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებისა და საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტის სამეცნიერო-ტექნიკური საბჭოს წევრი. 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

emiltsereteli@gmail.com