გიორგი გაფრინდაშვილი

 

 


განათლება:

2010 წლის ოქტომბრიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოგრაფიის მიმართულების დოქტორანტი.

2011 - მეწყრის რისკის შეფასება და შერბილება, ჩენგდუს ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი, სიჩუანის პროვინცია, ჩინეთი;

2011 - დისტანციური ზონდირება და GIS ბუნებრივი კატასტროფების შესაფასებლად, ტვენტეს უნივერსიტეტი, ენსხედე, ნიდერლანდების სამეფო

2010 - Advanced earth observation and quantified modeling in applied earth sciences, ტვენტეს უნივერსიტეტი, ენსხედე, ნიდერლანდების სამეფო;

2007-2009 წ.წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის სპეციალობით, მაგისტრი.

2003-2007 წ.წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის სპეციალობით, ბაკალავრი.

 

სამუშაო გამოცდილება

2013 - დღემდე   საქართველოს გარემოსა  და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, გარემოს ეროვნული სააგენტოს, გეოლოგიის დეპარტამენტის, სტიქიური პროცესების და საინჟინრო-გეოლოგიის სამმართველოს უფროსი ინჟინერ-გეოლოგი.

2011-2013 -  გარემოს დაცვის სამინისტროს, გარემოს ეროვნული სააგენტოს, გეოლოგიური საშიშროებების მართვის დეპარტამენტის, სტიქიური პროცესების და საინჟინრო–გეოლოგიის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (ინჟინერ–გეოლოგი).

2009-2011 - საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს, გარემოს ეროვნული სააგენტოს, გეოლოგიური საშიშროებების და გეოლოგიური გარემოს მართვის დეპარტამენტის, სტიქიური პროცესების, საინჟინრო–გეოლოგიისა და გეოეკოლოგიის სამმართველოს ინჟინერ–გეოლოგი.

2009 წლიდან დღემდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილების მეცნიერ–თანამშრომელი.

2007-2009 - ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიისა და კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის განყოფილება, ლაბორანტი.

 

ექსპედიციები:

2003-2013 წ.წ. სტიქიური პროცესების შესაფასებლად წარმოებული კვლევები საქართველოს ყველა რეგიონში;

2013 – სტიქიური პროცესების შესაფასებლად წარმოებული გეომონიტორინგული კვლევები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში;

2012 – სტიქიური პროცესების შესაფასებლად წარმოებული გეომონიტორინგული კვლევები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში;

2012 – სტიქიური პროცესების შესაფასებლად წარმოებული გეომონიტორინგული კვლევები შიდა ქართლის რეგიონში;

2011 – მდ. მესტიაჭალის აუზის თანამედროვე მყინვარები და დინამიკა;

2010 – სტიქიური პროცესების შესაფასებლად წარმოებული გეომონიტორინგული კვლევები სამეგრელო–ზემო სვანეთის რეგიონში;

2010 – საქართველოს რკინიგზის მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაციის პროექტისათვის საჭირო საინჟინრო–გეოლოგიური კვლევები ზესტაფონი–ბათუმის მონაკვეთზე;

2009 – ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა სურამის ე.წ. „ზინდისის უბანზე“ განვითარებული მეწყრული პროცესების საინჟინრო–გეოდინამიკური კვლევები;

2009 – ტრანსკავკასიის მაგისტრალური გაზსადენის დერეფანში საინჟინრო–გეოლოგიური კვლევები;

2009 – სტიქიური პროცესების შესაფასებლად წარმოებული გეომონიტორინგული კვლევები სამეგრელო–ზემო სვანეთის რეგიონში;

2008 – მდ. ზოფხიტოს აუზის თანამედროვე მყინვარები და დინამიკა;

 

სამეცნიერო  გრანტები:

1. მიწისქვეშა წყლების დონეების და ხარისხის მონიტორინგი ალაზანი–აგრიჩაის არტეზიულ აუზში, მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის ქსელის  აღდგენა საქართველოში, პროექტის მენეჯერი, 2013;

2. Tbilisi City Scenario, EMME – Earthquake Model of the Middle East, ერთ-ერთი მიმართულების (საინჟინრო–გეოლოგია) შემსრულებელი, გეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური რუკის შედგენა (მასშტაბი: 1:25 000), 2011-2012;

3. საქართველოში ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეებისა და რისკების ვებ და ბეჭდური ატლასები, თანაავტორი, კომპიუტერული უზრუნველყოფა, ფოტოილუსტრაციების ავტორი, 2009-2012;

4. ინსტიტუციური გაძლიერება საქართველოში ბუნებრივი კატასტროფების კატასტროფების რისკის შემცირებისთვის, დამხმარე, 2009-2012;

5. მყინვარ ზოფხიტოს მასის ბალანსის მონიტორინგი კლიმატის ცვლილების ფონზე. (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი). მიმდინარეობდა რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთისა და სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში. დამხმარე, 2009-2012;

6. კავკასიაში მყინვარების დინამიკა, კლიმატის ცვალებადობა და მდინარეული ჩამონადენის მოდელირება (INTAS, ინგლისი).  მიმდინარეობდა რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის რეგიონში. დამხმარე, 2007-2009;

 7. საქართველოს ნაციონალური ატლასი (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი), დამხმარე, 2006-2009.

 

კონფერენციებში მონაწილეობა:

1. 01.2014 - საქართველოში მეწყრულ-გრავიტაციული მოვლენების საერთო მდგომარეობა და მათი განვითარების მასშტაბების რისკი კლიმატის ცვლილებებისა და მიწისძვრების გააქტიურების საერთო ფონზე, II საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, თსუ, თბილისი;

2. 07.11.2013 - საქართველოს შავი ზღვის მდინარეთა აუზების ჰიდროლოგიურ-გეოლოგიური კატასტროფების არსებული მდგომარეობა და საშიშროების რეალობა კლიმატის გლობალური ცვლილებების საერთო ფონზე – საერთაშრისო სამეცნიერო კონფერენცია – „გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები“, მიძღვნილი ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის დაარსების 80 წლისთავისადმი, თბილისი;

3. 07.11.2013 - ღვარცოფული მოვლენების რეგულირებისა და მათი წარმონაქმნების მრავალმხრივი გამოყენების საკითხი ცივ-გომბორის მოლასური ნალექების მაგალითზე (აღმ. საქართველო) - საერთაშრისო სამეცნიერო კონფერენცია – „გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები“, მიძღვნილი ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის დაარსების 80 წლისთავისადმი, თბილისი;

4. 09-11.09.2013 - გეოლოგიური კატასტროფები საქართველოში - ურბანული კატასტროფების რისკების შემცირება, თბილისი;

5. 29.08-03.09.2013 - საქართველოში მეწყრულ-გრავიტაციული მოვლენების საერთო მდგომარეობა და მათი განვითარების მასშტაბების რისკი კლიმატის ცვლილებებისა და მიწისძვრების გააქტიურების საერთო ფონზე - I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია კავკასიის აქტიური ტექტონიკა, მაგმატიზმი–ბუნებრივი საფრთხეები და რესურსები, თბილისი-სტეფანწმინდა;

6. 07-12.04.2013 - ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში და მათი მართვის პოლიტიკა - ევროპის გეომეცნიერებათა კავშირის გენერალური ასამბლეა (EGU-2013), ვენა ავსტრია;

7. 07-12.04.2013 - ბუნებრივი კატასტროფები მთავარ წყალგამყოფ ქედზე კლიმატის ცვლილების საერთო ფონზე - საშიშროების რისკის რუკები ყაზბეგსა და მლეთაში (საქართველო) - ევროპის გეომეცნიერებათა კავშირის გენერალური ასამბლეა (EGU-2013), ვენა ავსტრია;

8. 07-12.04.2013 - სეისმური რისკის და შესაძლო დანაკარგების შეფასება ქ. თბილისში - ევროპის გეომეცნიერებათა კავშირის გენერალური ასამბლეა (EGU-2013), ვენა ავსტრია;

9. 07-12.04.2013 - ქ. თბილისის რუკა სეისმური დაზვერვის მეთოდების გამოყენებით - ევროპის გეომეცნიერებათა კავშირის გენერალური ასამბლეა (EGU-2013), ვენა ავსტრია;

10. 22-26.02.2013 - საქართველოს სამხრეთ მთიანეთის გეოდინამიკური პროცესები და მოსალოდნელი გეოეკოლოგიური გართულებები - პირველი საფაკულტეტო სამცნიერო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, თბილისი, თსუ.

11. 16-19.10.2012 - მესხეთის გეოლოგიური გარემო და გეოლოგიური საშიშროების რისკი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის გეოლოგიური კვლევისა და დიაგნოსტიკისათვის ქვათაცვენის საშიშროების შეფასება და მონიტორინგის მდგრადი სისტემის შემუშავება", ვარძია.

12. 30.06.2012 - ქ. თბილისის გეოლოგიური საშიშროების პრობლემის შესახებ, მიწისძვრით გამოწვეული ზარალის სცენარი თბილისისათვის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

13. 03.2012 - მეწყრის, ღვარცოფის და ქვათაცვენის საშიშროების რისკის შეფასება საქართველოში, კატასტროფების რისკის მართვა – გამოწვევა განვითარებისთვის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი;

14. 15.09.2011 - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გარემო და გლობალური დათბობა. ,,ბუნებრივი კატასტროფების საშიშროების რისკის რეალობა საქართველოში და მართვის პოლიტიკა“, თსუ.

15. 16.12.2010 - ,,საქართველოში ბუნებრივი კატასტროფების საშიშროების რისკი და მათი მართვის პრობლემები“, რედისონ ბლუ ივერია, თბილისი.

 

სამეცნიერო ნაშრომები:

1. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 2013 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2014 წლისათვის; საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, გეოლოგიის დეპარტამენტი, თბილისი, 2014;

2. მთათუშეთის გეოგრაფიული უნიკალურობა და მისი დღევანდელი გეოეკოლოგიური პრობლემები, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, მთიანეთის პრობლემათა კომპლექსური შესწავლის კომისია, გვ. 204-263, თბილისი, 2013;

3. A New Statistic Approach towards Landslide Hazard Risk Assessment, International Journal of Geosciences, Vol. 5 No. 1, 2014, pp. 38-49. doi: 10.4236/ijg.2014.51006;

4. Geological conditions of Mudflow Formation in Kakheti and Their management technology, Collected Papers of Institute of Water Management, Tbilisi, 2014;

5. Mudflow phenomena in Eastern Georgia (Kakheti region) and their development trends related to climate change, International Journal of Scientific Research (IJSR), Volume: 3, Issue: 2, ISSN No 2277 - 8179, p.p 193-197, 2014;

6. Fresh Groundwater Resources in Georgia and Management Problems of the Trans-Boundary Artesian Basins, 2014;

7. საქართველოში ბუნებრივი სტიქიური კატასტროფებისა და გეოლოგიური გარემოს ანთროპოგენური ტრანსფორმაციის მასშტაბები და საშიშროების რისკი XXI საუკუნეში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, მეცნიერება და კულტურა (სამეცნიერო-პოპულარული კრებული) ტ. II, გვ. 40-58, თბილისი, 2013;

8. საქართველოს შავი ზღვის მდინარეთა აუზების ჰიდროლოგიურ-გეოლოგიური კატასტროფების არსებული მდგომარეობა და საშიშროების რეალობა კლიმატის გლობალური ცვლილებების საერთო ფონზე, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული #5 (84), გვ. 28-33, თბილისი, 2013;

9. ღვარცოფული მოვლენების რეგულირებისა და მათი წარმონაქმნების მრავალმხრივი გამოყენების საკითხი ცივ-გომბორის მოლასური ნალექების მაგალითზე (აღმ. საქართველო), ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, #5 (84), გვ. 34-38, თბილისი, 2013;

10. Project Final Report and Proposal for re-activation of the groundwater monitoring network in Georgia, Prague/Tbilisi, November, 2013;

11. საქართველოში მეწყრულ-გრავიტაციული მოვლენების საერთო მდგომარეობა და მათი განვითარების მასშტაბების რისკი კლიმატის ცვლილებებისა და მიწისძვრების გააქტიურების საერთო ფონზე, I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია კავკასიის აქტიური ტექტონიკა, მაგმატიზმი-ბუნებრივი საფრთხეები და რესურსების შრომათა კრებული, თბილისი, 2013;

12. ღვარცოფული პროცესების ფორმირების გეოლოგიური პირობები კახეთში და მათი მართვის ზოგიერთი ტექნოლოგია, თბილისი, 2013;

13. ქ. თბილისის ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური და გეოდინამიკური პირობების რუკა, მასშტაბი 1:25 000;

14. Challenges of geologic catastrophes in Georgia and ways of their reduction - European Geosciences Union General Assembly 2013 (EGU-2013), Vienna, Austria, 2013;

15. Site classification map for Tbilisi using seismic prospecting methods, European Geosciences Union General Assembly 2013 (EGU-2013), Vienna, Austria, 2013;

16. Natural hazards in the Great Caucasus range on the background of climate change – risk maps for the Kazbegi and Mleta areas (Georgia) - European Geosciences Union General Assembly 2013 (EGU-2013), Vienna, Austria, 2013;

17. Climate as an integral synthesizer in development-reactivation processes of landslide and diagnostic criterion of its evaluation, 2013;

18. Seismic Risk Assessment and Loss Estimation for Tbilisi City - European Geosciences Union General Assembly 2013 (EGU-2013), Vienna, Austria, 2013;

19. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 2012 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2013 წლისათვის; საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, გეოლოგიის დეპარტამენტი, თბილისი, 2014;

20. ბუნებრივ-ანთროპოგენური კატასტროფების მდგომარეობის პრობლემა საქართველოში, საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოების ჟურნალი, სერია ა. დედამიწის ფიზიკა, ტომი 15ა, გვ. 14-23, თბილისი, 2012;

21. ბუნებრივი ეგზოდინამიკური კატასტროფების მდგომარეობა და ანთროპოგენური დატვირთვის საშიშროების რისკი საქართველოში, მათი მართვის ოპტიმიზაციის ქმედებები, ვ. ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, #4 (83). თბილისი, 2012, გვ. 50-63;

22. საქართველოს ტერიტორიისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეებისა და რისკების ატლასი, თბილისი, საქართველო, http://drm.cenn.org/index.php/en/background-information/paper-atlas; 2012. 

23. დაფიქსირებული მეწყრები, ღვარცოფები და ქვათაცვენა, ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში (რუკა), საქართველოს ტერიტორიისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეების და რისკების ატლასი, ISBN 978-9941-0-4310-9, თბილისი, 2012;

24. მეწყრის, ღვარცოფის და ქვათაცვენის საფრთხეების შეფასება საქართველოში (ტექსტი), ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში, საქართველოს ტერიტორიისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეების და რისკების ატლასი, ISBN 978-9941-0-4310-9, თბილისი, 2012;

25. მეწყრის საფრთხის შეფასება (რუკა), ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში, საქართველოს ტერიტორიისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეების და რისკების ატლასი, ISBN 978-9941-0-4310-9, თბილისი, 2012;

26. ღვარცოფის საფრთხის შეფასება (რუკა), ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში, საქართველოს ტერიტორიისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეების და რისკების ატლასი, ISBN 978-9941-0-4310-9, თბილისი, 2012;

27. კლდეზვავ-ქვათაცვენის საფრთხის შეფასება (რუკა), ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში, საქართველოს ტერიტორიისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეების და რისკების ატლასი, IშBN 978-9941-0-4310-9, თბილისი, 2012;

28. Reality of Risk of Natural Disasters in Georgia and a Management Policy, Vakhushti Bagrationi Institute of Geography, Collected Papers, #3, Tbilisi, 2012;

29. Landslide Susceptibility Assessment of Georgia, University of Twente, Faculty of Geo-information Science and Earth Observation (ITC), Enschede, The Netherlands, 2011;

30. სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში 2010 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2011 წლისათვის; საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, თბილისი, 2011;

31. საქართველოში მტკნარი მიწისქვეშა წყლების რესურსები და ტრანსასაზღვრო არტეზიული აუზების მართვის პრობლემები", პარიზი, 2010;

32. Crisis Intensification of Geo-ecological Situation of the Caucasus Black Sea Coast and the strategy of risk reduction, GEOMED 2010, The 2nd International Geography Symposium, Turkey, 2010;

33. Landslide hazard assessment in Khelvachauri municipality (SMCE-based approach), University of Twente, Faculty of Geo-information Science and Earth Observation (ITC), Enschede, The Netherlands, 2010;

34. სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში 2009 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2010 წლისათვის; საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, თბილისი, 2010;

35. საქართველოში მეწყრულ–გრავიტაციული მოვლენების შედეგები და მათი განვითარების კანონზომიერება. საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტრო, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, #64, თბილისი, გვ. 125–130, 2009;

36. National Report about environment situation in Georgia, author of the maps, 2009;

37. ბორჯომ–ხარაგაულის ეროვნული პარკის გეოეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გართულებები 2008 წლის რუსეთის სამხედრო აგრესიით გმაოწვეული ხანძრებით, „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, #10–12 თბილისი, 2008, გვ. 83–86;

38. ბუნების სტიქიური პროცესებით გმაოწვეული სოციალურ–ეკონომიკური შედეგები და ზარალის შეფასების კრიტერიუმები (სამხრეთ კავკასიის მაგალითზე), ვ. ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, #2 (81), თბილისი, 2008, გვ. 150–158;

39. ქ. თბილისის თანამედროვე გეოეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გაჯანსაღების გზები, სსიპ ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო–გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ტომი #16, თბილისი, 2007, გვ. 258–265.

 

სერთიფიკატები:

1. Integrated Risk Management, Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, humanitarian Aid and SHA, Tbilisi, Georgia, 24-28 February, 2014;

2. Modelling of Natural Hazards, PPRD east, Civil Protection and Disaster Management, A Flagship Initiative of the Eastern Partnership, Minsk, Belarus, 18-20 February, 2014;

3. Information Management and Guidelines on Data Issues in Humanitarian Crisis Situations, UN OCHA – UNFPA, Almaty, Kazakhstan, 13-16 May 2013;

4. Eco-system Based Disaster risk Reduction for Resilient and sustainable Development, Regional workshop for Georgia, Armenia and Azerbaijan, 29 May-01 June, Tbilisi, Georgia, 2012;

5. LARAM-Asia Course 2011 of the International School on Landslide Risk Assessment and Mitigation, Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan province, china, 2011;

6. Introduction to landslide analysis, Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan province, China, 2011;

7. Risk Theory and Risk Analysis for Landslides, Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan province, China, 2011;

8. Landslide susceptibility, hazard and risk zoning: international experiences, Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan province, China, 2011;

9. Geotechnical analysis at slope scale, Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan province, China, 2011;

10. Landslide risk mitigation, Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan province, China, 2011;

11. Remote sensing and GIS for natural hazard assessment, MSc Short course, University of Twente, Faculty of Geo-information Science and Earth Observation (ITC), Enschede, The Netherlands, January-March, 2011.

12. Advanced earth observation and quantified modelling in applied earth sciences. MSc Short course, University of Twente, Faculty of Geo-information Science and Earth Observation (ITC), Enschede, The Netherlands, March-May, 2010.

13. General English Language Course at CAC (Level - Upper-Intermediate, B2 vantage), Tbilisi, 2010.

14. Risk management and Environmental assessment for spatial planning, Training, Tbilisi, 2010.

15. Multi-Hazard risk assessment - Training held at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, 2009.

 

უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), ინგლისური, რუსული

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

gaprindashvili.george@gmail.com

gaprinda1609@yahoo.com

მობ:  +995 5 91 40 40 43

           +995 5 55 30 50 13      

სამს:  +995 32 2 43 95 48