კონტინენტები

 

კონტინენტების ძირითადი მორფომეტრიული მახასიათებლები


დასახელება

ფართობი, მლნ. კვ.კმ (კუნძულების ჩათვლით)

კუნძულების ფართობი, მლნ. კვ.კმ

სანაპირო ხაზის სიგრძე (კუნძულების გარეშე), ათასი კმ.

საშუალო სიმაღლე 

მაქსიმალური სიმაღლე,

მაქსიმალური დადაბლება,

ევრაზია

53.44

2.75

100

830  

ჯომოლუნგმა, 8848

მკვდარი ზღვის დონე, -395

ევროპა

10

0.73

38

300  

მონბლანი, 4807

კასპიის ზღვის დონე, -27.9

აზია

43.44

2

62

950  

ჯომოლუნგმა, 8848

მკვდარი ზღვის დონე, -395

აფრიკა

30.32

1.1

30.5

750  

ვულკანი კილიმანჯარო, 5895

ასალის ტბის დონე, -153

ჩრდილოეთი და ცენტრალური ამერიკა

24.25

3.89

60

720  

მაკ-კინლი, 6193

სიკვდილის ველი, -85

სამხრეთი ამერიკა

18.28

0.15

26

580  

აკონკაგუა, 6960

ვალდესის ნ/კ, -40

ავსტრალია და ოკეანეთი

8.89

1.33

19.7

215  

კოსწიუშკო, 2230

ეირის ტბის დონე, -12

ანტარქტიდა

13.98

1.58 (შელფური მყინვარებით)

30 

   2040 (შელფური მყინვარებით)

ვინსონის მასივი, ელსუორტი, 5140

ოკეანის დონე