წყალტუბოს (ყუმისთავის) უნიკალური მღვიმური სისტემისა და მიმდებარე სპელეოობიექტების კვლევა და მათი სამეურნეო გამოყენების პერსპექტივები

 

 

პროექტი დაფინანსდა საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ (2006–2009 წ.წ.). 

გრანტის ფარგლებში გამოიცა საქართველოს მღვიმეების კადასტრი და წყალტუბოს მღვიმური სისტემა. ჩვენი სპეციალისტების რეკომენდაციების საფუძველზე მიმდინარეობს წყალტუბოს მღვიმის კეთილმოწყობა.

ღლიანას მღვიმის შესასვლელი, რომელიც წყალტუბოს მღვიმეს მე-200 მეტრზე უერთდება

წყალტუბოს მღვიმე, "ელეგანტური" ნაღვენთი ფორმები

წყალტუბოს მღვიმე, "გამარჯვების" დარბაზის ერთ-ერთი ფრაგმენტი

     წყალტუბოს მღვიმე, "ურჩხულის ხახა"

წყალტუბოს მღვიმის უძველესი სტალაგმიტი

დარბაზი "წყალტუბოს" გამყოფი კედელი