მყინვარ ზოფხიტოს მასის ბალანსის მონიტორინგი

 

პროექტს აფინანსებს საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (2009–2011 წ.წ.).

 

გრანტი  წარმოადგენს INTAS-ის გრანტის "კავკასიაში კლიმატის ცვლილება, მყინვარების დინამიკა და მდინარეული ჩამონადენი" გაგრძელებას და მის ძირითად მიზანს წარმოადგენს საქართველოში გლაციოლოგიური კვლევების აღორძინება, რომელიც შეწყდა გასული საუკუნის 90-იან წლებში.     

 

პროექტში ჩართული არიან ივ.ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტები.

 

ექსპედიცია ზოფხიტოს მყინვარზე, 2009 წ.