ადმინისტრაცია

 

ინსტიტუტის დირექტორი

დირექტორის მოადგილე
მდივან-რეფერენტი
საფინანსო-საბუღალტრო საქმიანობის კოორდინატორი
ბიბლიოთეკის სპეციალისტი
ბიბლიოთეკის სპეციალისტი
სამეურნეო სამსახურის მენეჯერი

საფინანსო-საბუღალტრო საქმიანობის კოორდინატორი