ნანა ბოლაშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განათლება:

გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი.

1992-1996 წ.წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურა, სპეციალობა - ჰიდროლოგია, წყლის რესურსები, ჰიდროქიმია.

1985-1987 წ.წ. - ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უცხო ენათა ინსტიტუტი, სპეციალობა - ინგლისური ენა.

1984-1989 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ჰიდროლოგია.

 

სამუშაო გამოცდილება:

პედაგოგიური:

2002-2008 წ.წ. ბრიტანული სკოლა "აკადემიური", გეოგრაფიის მასწავლებელი.

 

სამეცნიერო:

2007 წლიდან დღემდე ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის დირექტორი.

2006-2007 წ.წ. - სსიპ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, დირექტორის მოადგილე.

2006-2011 წ.წ. - გამოცდების ეროვნული ცენტრი, გეოგრაფიის საგნობრივი ჯგუფი, მისაღები გამოცდების ნამუშევრების შემფასებელი.

2000-2005 წ.წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ჰიდროლოგიისა და გეოსაინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილების  უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

1992-2000 წ.წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ჰიდროლოგიის განყოფილების  მეცნიერ-თანამშრომელი.

1989-1992 წ.წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ჰიდროლოგიის განყოფილების  ლაბორანტი.

 

ტრენინგები:

2000 წ. - „სატელიტური მეტეოროლოგია“, ჩინეთი, ქ.ნანკინი

1998 წ. - „ამინდის მოდელირება“, ისრაელი, ქ.ბეთ-დაგანი

 

სამეცნიერო  გრანტები:

2009-2012 წ.წ. - კახეთის მხარის თანამედროვე გეოეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გაჯანსაღების გზები (საქართველოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი).

2007-2008 წ.წ. - თუშეთის დაცული ტერიტორიების საინტერპრეტაციო ექსპოზიციისა და ტერიტორიაზე საორიენტაციო ნიშნების პროექტის მომზადება, № SDPIA/PADC./CQ-04 (მდგრადი განვითარების სააგენტო და მსოფლიო ბანკი).

2006-2009 წ.წ. - საქართველოს ნაციონალური ატლასი (საქართველოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი).

2003-2005 წ.წ. - საქართველოს ჰიდროლოგიური საინფორმაციო სისტემის შექმნა (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია).

2000-2001 წ.წ. - მდ. არაგვის ჰიდროლოგიური საინფორმაციო სისტემის შექმნა (კავკასიის რეგიონალური ეკოლოგიური ცენტრი).

 

სამეცნიერო ფორუმებში  მონაწილეობა:

2012 წ. - გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოსამზადებელი საორგანიზაციო კომიტეტის სამეცნიერო მრჩეველი, მე-2 სხდომა (შვეიცარია, ქ. ციურიხი).

2011 წ. - გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოსამზადებელი საორგანიზაციო კომიტეტის სამეცნიერო მრჩეველი,  I სხდომა (შვეიცარია, ქ. ციურიხი).

2011 წ. - გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის სამეცნიერო–ტექნოლოგიური საბჭოს მე-2 სპეციალური სესია, სამეცნიერო საბჭოს წევრი (გერმანია, ქ.ბონი).

2001 წ. - გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის საგანგებო შეხვედრა, აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონის ექსპერტი (იაპონია, ქ.ფუძი-იოშიდა).

 

სამეცნიერო ორგანიზაციების, საბჭოებისა და სამეცნიერო ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიების წევრობა:

2011 წლიდან - დღემდე გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოსამზადებელი  სამეცნიერო საბჭოს წევრი.

2011 წლიდან - დღემდე გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური საბჭოს ექსპერტი.

2008 წლიდან - დღემდე ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების ვიცე-პრეზიდენტი.

2008 წლიდან - დღემდე კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტის ჟურნალი "ამირანი"-ს სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს წევრი.

 

ჯილდოები:

2001-2002 წ.წ. - პრეზიდენტის სტიპენდიანტი.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

nana.bolashvili@tsu.ge