დასრულებული

 

01/03/2012

პროექტი ფინანსდებოდა საქართველოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ (2009–2012 წ.წ.).

 

01/03/2012
პროექტი ფინანსდებოდა საქართველოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ (2009–2012 წ.წ.).


01/03/2012
პროექტი ფინანსდებოდა საქართველოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ (2009–2012 წ.წ.).


30/11/2009

პროექტი დაფინანსდა საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ (2006–2009 წ.წ.).

 

 

30/12/2008
პროექტი განხორციელდა INTAS–ის გრანტის ფარგლებში (2007–2008 წ.წ.)