ექსპედიციები

 

01/10/2015
მყინვარებზე მონიტორინგი, ბოლო 10 წლის განმავლობაში რეგულარულად მიმდინარეობს ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ეგიდით. წელს, ამ ექსპედიციაში მონაწილეობა მიიღეს, მოსკოვის, ლომონოსოვის სახელობის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა და სტუდენტებმა.
25/09/2015

ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილების თანამშრომელთა მიერ საკვლევი თემის _ `საქართველოს გეოგრაფიული გარემოს ტრანსფორმაცია, ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალის შეფასება და გეოინფორმაციული ბაზის შექმნა“ _ ფარგლებში, ჩატარდა ექსპედიცია იმერეთის რეგიონში.

18/08/2015
გასულ ზაფხულს (2015 წლის ივლისის  თვეში)  შოთა რუსთაველის ეროვნულისამეცნიერო   ფონდის   ფინანსური   მხარდაჭერით   ვიმყოფებოდი   ექსპედიციაშისაქარველოს   მთიან   მხარეებში:   თუშეთში,   ხევსურეთსა   და   ხევში
10/08/2015

ივლისის ბოლოს, მყინვარწვერზე, საქართველოს, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტისა და რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის, გეოგრაფიის ინსტიტუტის ერთობლივი ექსპედიცია ჩატარდა

07/10/2010
საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილების მიერ ჩატარდა ინსტიტუტის გეგმით გათვალისწინებული საველე სამუშაოები კახეთის რეგიონში – თემა: “საქართველოს ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალის ათვისების პრობლმები და პერსპექტივები”.
10/09/2010
საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილების 2010 წლის ექსპედიციის ანგარიში
01/09/2010
2010 წლის გაზაფხულ-ზაფხულში, ინსტიტუტის გლაციოლოგიურმა ჯგუფმა მყინვარ ზოფხიტოზე ჩაატარა სამენიერო-კვლევითი სამუშაოები
14/09/2009
თანამედროვე პერიოდში დედამიწის ყველა წერტილში, განსაკუთრებით კი მთიან რეგიონებში ძლიერ გახდა საგრძნობი კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული შედეგები
01/07/2009
ფიზიკური გეოგრაფიისა და პალეოგეოგაფიის განყოფილების თანამშრომელთა მიერ 2009 წლის ივნისში ჩატარდა სამეცნიერო-კვლევითი ექსპედიცია გურიის რეგიონში